Biednych

Jeśli stali się biedni we śnie, to symbolizuje niewłaściwe zachowanie swoich opinii i poglądów. Prawdopodobnie czujesz się wyobcowany przez tych wokół ciebie. Ubóstwo we śnie może również wykazywać niezadowalone pragnienia seksualne. Może czujesz się seksualnie zaniedbywany przez swojego znaczącego innego.