Pearl

Aby zobaczyć perły jest niejednoznaczny symbol marzeń. Marząc o nim może symbolizować ludzką duszę, wewnętrzne piękno, czystość i czystość.