Okres wiktoriański

Sen o okresie wiktoriańskim symbolizuje stan umysłu, w którym masz obsesję na punkcie pozytywnych nawyków, nie zważenie na nic negatywnego. Możesz być bardzo skoncentrowany na wysokich standardach moralności, zasad, etykiety lub sprawiedliwości. Okres wiktoriański może być również reprezentacją postawy bycia lepszym lub bardziej pozytywnym niż druga osoba.