Skórki

Marząc o lub widząc w futra sen, reprezentuje dobrobyt. Jesteś chroniony przed ubóstwem. Sen może być również symbolem jego zwierzęcej i instynktownej natury.