Latające ryby

Posiadanie interakcji lub znalezienie lub zobaczenie latającej ryby, kiedy marzysz, jest symbolem wolności emocjonalnej. Latające ryby są interpretowane jako znak, że ich zdrowie psychiczne jest bardzo korzystne. Czujesz się emocjonalnie wolny i nieskręcony.