Pau-Brazylia

Sen o kanadyjskich drzewach sekwoja symbolizuje długowieczność lub coś, w co nie można uwierzyć zniknie. Negatywnie, sekwoja może odzwierciedlać problemy, które uważasz za zbyt duże, aby zniknąć.