Pastor

Sen z kaznodzieją symbolizuje aspekt jego osobowości, który jest wykłady, bronić lub uczyć innych. Ty lub ktoś inny może próbować przekonać lub nakierować innych do myślenia lub działania w określony sposób. Negatywnie, kaznodzieja może być znakiem, że wymuszasz idee i przekonania o innych, lub że ktoś rzuca je na ciebie.