Dół

Sen o zejściu symbolizuje descenzowanie, straty, porażkę i pogorszenie warunków. Możesz doświadczać najniższego poziomu świadomości, negatywnych myśli lub odejścia od celów. Bardzo szybko poruszać się symbolizuje utratę władzy, statusu lub negatywną sytuację przebudzonego życia. Poruszanie się w dół może również symbolizować uziemienie lub powrót do normalności z bardzo pozytywnego lub euforii.