Papirus

Aby zobaczyć papirus może być rozumiany jako przejaw podświadomości, ponieważ patrzysz wstecz na przeszłość. Możesz się wiele nauczyć z poprzednich interakcji.