Panthers

Zobaczenie pantery we śnie symbolizuje zemstę lub nieustającą kontrolę. Pantera może symbolizować twoje uczucia dotyczące osoby lub sytuacji, która sprawia, że czujesz, że to badanie lub krytyka wszystkiego, co robisz. Alternatywnie, pantera może odzwierciedlać ciebie lub inną osobę, która aktywnie szuka zemsty lub obalając drugą osobę, której nigdy nie chcesz widzieć narodzonego lub udanego. Pantera może symbolizować twoje uczucia wobec wroga lub osoby, której nie ufasz. Przykład: Człowiek kiedyś marzył Panther off w oddali. W prawdziwym życiu miał do czynienia z możliwością szukania dobrobytu. Kwalifikowalność do niezbędnego dobrobytu, umożliwiając pełny dostęp do biura odnowy biologicznej dla całej twojej działalności finansowej wymagającej pełnej zgodności z bardzo poniżającymi zasadami.