Palmy

Aby zobaczyć palmy we śnie, oznacza stan bycia cichym, wysokimi aspiracjami, zwycięstwem i nadziejami.