Pálete ( Pálete )

Marząc, że robisz paletę na podłodze, oznacza oddzielenie kochanków. Śniąc, że śpisz w catre oznacza spanie na palecie pokazuje, że masz rywala, który umiera z zazdrości o swój sukces.