Krajach

Kraje w snach symbolizują stan umysłu, oparty na stereotypach lub ogólnie postrzeganej osobowości kraju. Każdy kraj reprezentuje specyficzny sposób myślenia. Zobacz kraj bardziej dogłębną symbolikę.