Uspokoić

Marząc, że próbujesz uspokoić kogoś lub sytuacji, oznacza, że będziesz podziwiany i szanowany przez ciebie życzliwość.