Słuchać

Śniąc, że słyszysz coś wskazuje, że trzeba zwrócić większą uwagę na to, co mówi się i co widzisz. Być może twoje marzenie mówi, aby być bardziej otwarci na wskazówki / krytyki innych.