Dyktatorów

Sen dyktatora symbolizuje aspekt samego siebie, który jest wszechkontrolujący. Negatywnie, może odzwierciedlać ciebie lub kogoś innego, kto jest całkowicie bezkompromisowy lub represyjny. Dyktatorzy w snach mogą również reprezentować ludzi lub sytuacje, które nie pozwalają im robić tego, co chcą. Ewentualnie ponad kontroli rodzica lub ojca postać. Marząc, że jesteś dyktatorem symbolizuje sytuacje, w których kontrolujesz wszystko. Znak, że musisz być bardziej elastyczny i otwarty w swoim myśleniu i w podejmowaniu decyzji. Możesz również kontrolować.