Ornament

Aby zobaczyć coś, co kiedyś sprawia, że coś wydaje się bardziej atrakcyjne, ale zwykle nie ma praktycznego celu we śnie, odnosi się do rzeczy w twoim życiu i rzeczy, które robisz, aby czuć się dobrze o sobie. Jest to również symbol duchowego daru.