Sierocych

We śnie widząc sierotę jest wyjaśnione jako sen z ważną symboliką dla marzyciela. To marzenie oznacza strach przed opuszczeniem i poczucie samotności i odrzucenia. Marząc, że jesteś sierotą sugeruje, że trzeba nauczyć się być bardziej niezależne i samowystarczalne.