Obsceniczne

Aby zobaczyć portret lub opis kwestii seksualnych we śnie, odnosi się do aspektów siebie, które zostały odrzucone lub odmówić uznania.