Nagość

Sen o nagości w elegancki lub godny sposób symbolizuje brak troski o to, co jest wam objawione. Otwartość czy całkowita uczciwość.