Nowy Jork

Sen o Nowym Jorku symbolizuje interakcję społeczną z innymi, gdzie można zauważyć, że jesteś lepszy od innych ludzi w jakiś sposób. Można zauważyć, że jesteś bogatszy, mądrzejszy, szczęśliwszy lub bardziej dojrzały niż inni ludzie.