Dłużnego

aby zobaczyć weksle, gdy marzysz, jest interpretowany jako sugestia wyzwolenia i relaksu. Musisz dać czas lub możliwość zrobienia czegoś. Nie bądź tak twardy, sztywny ani dokładny w sobie. Bądź bardziej swobodny! Daj sobie wolność w codziennych czynnościach.