Noc

Jeśli marzyłeś, że nadeszła noc, oznacza to koniec cyklu, starzenie się lub śmierć. Może być również symbolem niezrealizowanych nadziei.