Zaniedbania medyczne

Jeśli ktoś poprzedził cię zaniedbaniem, takie marzenie pokazuje potrzebę zastąpienia twoich podejść.