Rosnące

Marząc, że wspinasz się wysoko w powietrzu, oznacza, że znajdziesz nieoczekiwane bogactwo i przyjemności. Śniąc, że wznosisz się na wysoką pozycję oznacza, że determinacja i wiedza przyniesie Ci pragnienie bogactwa.