Nachos

Sen o nachos symbolizuje sytuacje, które sprawiają, że czujesz się dobrze robi to, co inni ludzie robią, jak również. Harmonia grupowa lub doceniaj te same rzeczy, co inni. Może to być również reprezentacja twojej próby przyciągania, podążania za tłumem lub wprowadzania zmian, które są łatwo akceptowane przez innych.