Na linie

Sen o liny symbolizuje poczucie konieczności ścisłej dyscypliny lub przestrzegania. Niepewna sytuacja, w której należy dokładnie rozważyć działania. Nie chcąc popełnić jednego błędu. Przykład: Człowiek marzył o tym, aby zobaczyć kogoś idącego po linie. W prawdziwym życiu przechodził przez ścisły reżim duchowy do oczyszczenia i nie chciał poddać się pokusie lub negatywnemu myśleniu. Obawiał się, że czuję się jak całkowita porażka… jeśli nie przestrzega swego duchowego reżimu oczyszczania.