Na linie

sen, w którym wyobraża sobie chodzenie po linie reprezentuje niebezpieczny werset i sytuacja napięcia jest w. Sen sugeruje, że będziesz ostrożny, gdy ważne decyzje w swoim życiu, w przeciwnym razie konsekwencje będą bolesne.