Ruchu

Aby zobaczyć normalny ruch, kiedy śnisz, jest to ciekawy znak swojego marzenia. Ten sygnał wskazuje zdolność do obsługi różnych sytuacji. Jesteś w stanie dostosować się do zmieniającego się środowiska, w które się znajdujesz. Jest postrzegany szybki, płynny ruch, reprezentuje samoakceptacji i / lub jego dowcip. Jesteś w stanie łatwo wyrazić swoje uczucia. Aby zobaczyć powolny i trudny ruch, wskazuje na strach przed porażką. Coś cię powstrzymuje i powstrzymuje przed podejmowaniem ryzyka.