Miller

Marząc o młynarz symbolizuje równowagę psychiczną i duchową. Reprezentuje również spokój ducha. Być młynarzem we śnie reprezentuje jego wewnętrzną moc w dziedzinie duchowej. Zobaczenie młynarza we śnie wskazuje na dobry stan jego duchowości, ale także sugeruje, że jest bardziej aktywny w poszukiwaniu równowagi psychicznej i duchowej w swoim życiu.