Mill

Posiadanie interakcji w fabryce lub znalezienie go lub zobaczenie młyna, gdy marzysz, można interpretować jako symbolikę niezdolności do adaptacji. Możesz nie wiedzieć, jak korzystać z informacji z przeszłości. Czy jesteś w stanie uczyć się na podstawie swoich doświadczeń? Czy jesteś w stanie zastosować te bieżące doświadczenia problemy lub sytuacje? Z drugiej strony, może być inne wyjaśnienie. Alternatywnie, młyn we śnie ma znaczenie, aby włączyć lub mutować bieguny. Oznacza to zmianę, transformację lub zmianę w jakiejś sytuacji lub jakiś związek w twoim życiu budzącym się.