Mix

Śniąc, że mieszasz coś oznacza mieszankę przeciwieństw swojej osobowości. Rezultatem jest akceptacja postawy, która jest bardziej elastyczna.