Rakiet

Marząc, że jest atakowany przez pocisk, reprezentuje poczucie bezradności i sił poza jego kontrolą. Alternatywnie, rakieta może wskazywać na niepewność co do płci.