Mirra

Aby zobaczyć mirrę we śnie, oznacza udane aktywa i nieoczekiwane przyjemności.