Krótkowzroczny

Marząc, że jesteś krótkowzroczny oznacza, że twoje wysiłki i energie są również skoncentrowane na celach krótkoterminowych, a nie na przygotowaniach do długoterminowej przyszłości. To marzenie może również oznaczać kłopotliwą porażkę lub nieoczekiwanych i niepożądanych gości.