Menuet

Śniąc i widząc minuet we śnie, miłą atmosferę i radosne przyjaźnie. Marząc, że tańczysz w minuet, przewiduje dobrobytu i domowego szczęścia.