Zakład

Sen o zakładzie na coś symbolizuje ryzyko, które podejmujesz na ryzyko lub sytuację danej osoby.