Wojskowych

Aby zobaczyć wojsko jest wyjaśnione jako sen z ważną symboliką dla marzyciela. To marzenie oznacza sztywną władzę i represje emocjonalne. Można wytoczyć powództwo dyscyplinarne. Jeśli służyłeś w wojsku, to to marzenie może reprezentować nasze prawdziwe doświadczenia i wspomnienia z życia.