Mikroskopem

Sen z mikroskopem, który symbolizuje uważne badanie lub kontrolę niektórych problemów lub sytuacji.