Meteory

Sen o meteor symbolizuje potencjalny problem z możliwością dewastacji celów, planów, relacji lub poczucia stabilności. Nieoczekiwane problemy z potencjałem być poważne.