Mercedes Benz

Marzenie o Mercedes-Benz symbolizuje podejmowanie decyzji koncentruje się na ustalonej wyższości, stałe prawo do żywności, lub pewność co do stopnia jego stabilności. Sytuacje były takie, że czujesz, że już nigdy nie przegrasz. Negatywnie, Mercedes Benz może odzwierciedlać arogancję, silne uczucia, bardzo dobrze, lub pokazać się z mocą, że nie można usunąć. Alternatywnie, Mercedes Benz może reprezentować zazdrość kogoś, kogo uważasz, może mieć zbyt dużo mocy lub wstydu za to, że czujesz, że są one lepsze od Ciebie. Może również wskazywać na strach przed tym, że nigdy nie będzie w stanie pokonać kogoś lub być lepszym niż ktoś, kto się uspokoił.