Komunikat

Marząc, że wysyłasz wiadomość, zapobiega zostaniesz postawiny w nieprzyjemnej sytuacji. Marzenie, że otrzymujesz wiadomość, oznacza zmiany w twoich sprawach. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć swoje marzenie, przeczytaj o liście.