Szarlatan Doktor

sen o szarlatan lekarza symbolizuje nieodpowiedzialne porady lub niezweryfikowane roszczenia.