Medycyny

Śniąc, że dajesz lekarstwo innym oznacza, że będziesz spiskować, aby zaszkodzić komuś, komu ufam. Dreaming, że pacjent przyjmuje leki stanowi okres emocjonalnego i / lub duchowego uzdrowienia. Wskazuje również, że problemy, z którymi się borykasz, są tylko tymczasowe i okażą się najlepsze na dłuższą metę,