Mars

Zobaczenie Marsa jest niejednoznacznym symbolem marzeń. Marząc o nim może symbolizować jedność i ambicję.