Młotem

Aby zobaczyć młot, kiedy marzysz, można interpretować jako symbolika barier psychologicznych wokół ciebie. Przeszkody te są tworzone sztucznie przez siebie. We śnie za pomocą młota działa jako wyzwalacz do przełamania tych sztucznych barier.