Faks

Sen o faksie symbolizuje wygodną potrzebę szybkiego i łatwego zobaczenia wyników. Marzenia o wysyłaniu faksów mogą odzwierciedlać komunikację z innymi osobami, w których oczekujesz, że podejmą inicjatywę lub podejmą działania samodzielnie. Wierząc, że doskonale komunikowałeś się dokładnie to, czego chciałeś, aby ktoś dla nich mógł cię stamtąd wydostać. Negatywnie, faks, coś może odzwierciedlać spodziewając się wiele działań od innych osób z komentarza lub gestu, który zrobiłeś.