Navy

Sen o Marynarce Wojennej symbolizuje sztywną postawę lub system przekonań, który jest sprzeczny. Odmawiając przestać być czyimś problemem. Pobyt w kimś innym i odmowa wycofania się. Wiedząc, że twoje zachowanie lub intencje są negatywne, podczas gdy uparcie konfrontujesz się z kimś. Jest negatywny ze względu na dobrą przyczynę. Uporczywa postawa w ostateczności. Negatywnie, Marynarka wojenna może odzwierciedlać jego arogancki zamiar nigdy nie przestać nikogo krzywdzić lub przeszkadzać nikomu. Może to być również reprezentacja osoby lub problemu, który jest tak arogancki, że zależy na tobie, nigdy nie przerywając go, gdy wie, że jest źle.