Znamię znamię

Sen z znamię symbolizuje świadomość czegoś o sobie lub innej osobie jest tak wyjątkowy. Uczucia o urodzeniu się coś zrobić. Cel życia. Negatywnie, znamię może odzwierciedlać problem, lub obciążenie, które zauważysz tylko efekty. Poczucie, że jakiś obszar twojego życia jest poplamiony lub przeklęty przez los. Przykład: Mężczyzna marzył o zobaczeniu pastora z znamię na plecach, który nie wiem, znamię tam było. W prawdziwym życiu człowiek czuł, że jego miejscowy proboszcz nie szanuje tego, jak szczególny jest jego cel życiowy jako przywódcy kościoła, ponieważ proboszcz był bardzo zaniepokojony cudami, materializmem i nie więcej odpowiedzialnych orędziami z miłością i ciężką pracą. Niewidzialny znamię odzwierciedlał pogląd mężczyzny na to, że jego proboszcz nie był w stanie dostrzec, jak ważny jest cel jego życia.