Prorok Mahometa

Sen mahometa proroka symbolizuje aspekt siebie, który jest wszechmocny lub niekwestionowany. Odzwierciedla twoje poczucie nieomylności, całkowitej kontroli lub absolutnej władzy. Mohammed we śnie może być znakiem, że masz do czynienia z sytuacją, w której chcesz pojawić się nieomylny lub wierzą w coś, bez wątpienia. Marzenie Mahometa o niestawiennicowaniu lub pozostawieniu go może stanowić wątpliwości, niezdolność do przewodzeniu innym lub kwestionowanie władzy. Alternatywnie, Mohammed może również reprezentować osobę lub sytuację, która jest tak potężna lub ważniejsza, że szanuje bez wątpienia.